Links

In this section of the knowledge centre, you can find a list of useful links related to (inclusive) education and lifelong learning, sorted by country. For links with easy-to-read material we refer to the section ‘Easy-to-Read’.

 

Austria

 • BIDOK (bidok.uibk.ac.at) Read everything about inclusive education in the library inclusion documentation. Austrian schools. bidok – behinderung inklusion dokumentation – is an internet Project about inclusive education and disability studies at the University of Innsbruck – Institute for pedagogic. Main goal ist the collection of articles about inclusive pedagogic and disability studies and is unique, because it collects and provides all the articles in full text.
 • BIZEPS (www.bizeps.or.at) Read more about inclusion in all areas of life including education in Austria. BIZEPS is an independent platform, daily updated, and collects information about the implementation of the UN Convention for the Rights of Persons with Disabilities mainly in Austria but collects also good examples worldwide.
 • CIS online (www.cisonline.at) Read more about inclusive education on CiSonline, a webpage established on behalf of the Federal Ministry for Education, Arts and Culture in order to provide web based information on relevant developments in special needs education and inclusive education in Austria.
 • Monitoringausschuss über die Umsetzung der UN Konvention in Österreich (www.monitoringausschuss.at) Read more about the implementation of the UN Convention in Austria including inclusive education. The website contents reports about the actual situation of inclusive education created by users.
 • Pädagogische Hochschule Oberösterreich – Institut für Inklusive Pädagogik (www.ph-ooe.at/de/inklusive-paedagogik.html) Read more about the principles and daily life of inclusive education in Austrian schools. The Institut of inclusive education of the pedagogical highschool Upper Austria became a resource center for education of teachers but also for coaching of teachers and schools.
 • Schule.at (www.schule.at/gegenstand/sonderpaed/) Read more about practical information from different practitioners to practitioners about methodics, materials

Belgium

 • www.gripvzw.be ‘Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP)’ is een burgerrechten¬organisatie van en voor mensen met een handicap die werkt rond drie zwaartepunten: ervaringsdeskundigheid, mensenrechten en kwaliteit van bestaan.
 • www.inclusievlaanderen.be Inclusie Vlaanderen is een pluralistische belangenvereniging van en voor personen met een verstandelijke handicap, hun familieleden en alle mensen die inclusie nastreven
 • Katholieke Vereniging Gehandicapten (www.kvg.be) KVG is een vereniging van mensen met een handicap en mensen die op handicap betrokken zijn: voor fysiek, mentaal of sensorieel gehandicapten, maar ook voor hun ouders, partners, broers, zussen en vrienden. Op de website is o.a. informatie specifiek voor jongeren te vinden.
 • Handicum (www.handicum.be) Handicum is een vormingsorganisatie die zich richt naar mensen met een handicap en de personen rondom hen. Met onze vormingsactiviteiten willen zij meebouwen aan een inclusieve maatschappij waar persoonlijke diversiteit gewaardeerd wordt.
 • SIG Vormingsdienst (www.sig-net.be) Deze vormingsdienst wil de maatschappelijke integratie van personen met een handicap bevorderen. Hier vind je o.a. studiedagen, workshops, lezingen en vormingen op maat voor professionelen en een aantal interessante publicaties.
 • www.sprankel.be Vereniging voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen.
 • Autisme Centraal (www.autismecentraal.com) Dit kennis- en ondersteuningscentrum verzamelt theoretische en praktische expertise omtrent autisme en draagt deze kennis uit via studiedagen, workshops en cursussen. Autisme Centraal publiceerde eveneens een aantal boeken en is verantwoordelijk voor het tijdschrift Autisme Centraal. Op de website vind je o.a. titels van heel wat interessante boeken (onder documentatiecentrum).
 • Stichting Down’s Syndroom (NL) (www.downsyndroom.nl) Deze vereniging voor informatie over en integratie van kinderen en volwassen met het Downsyndroom biedt op zijn website o.a. informatie en een literatuurlijst over het Down’s Syndroom.
 • Zit Stil (www.zitstil.be) Zit Stil is een kennis- en expertisecentrum rond ADHD bij kinderen, jongeren en volwassen. Op de website zijn o.a. informatie en nieuwsberichten over ADHD te vinden.
 • Let op (www.letop.be) Let op is een vereniging voor eerste hulp bij leerstoornissen problemen bij leren. Deze website heeft een eigen forum en is een jongerenpagina aan het ontwikkelen.
 • Blindenzorg Licht en Liefde (www.blindenzorglichtenliefde.be) Blindenzorg Licht en Liefde biedt diensten op maat voor mensen met een visuele handicap in Vlaanderen en Brussel. Op de website vind je vooral interessante projecten, tentoonstellingen en nieuwigheden.
 • Fevlado (www.fevlado.be) De website van de Federatie van Vlaamse dovenorganisaties rangschikt informatie per thema, waaronder ook het thema onderwijs.
 • Multiplus (www.multiplus.be) “Multiplus is een expertisecentrum dat zich specifiek richt op de doelgroep van personen met diep verstandelijke en ernstige sensorische en/of motorische beperkingen.
 • Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (www.vaph.be) Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken. Het VAPH subsidieert hiertoe diensten, voorzieningen en personen met een handicap op verschillende domeinen:- diensten en voorzieningen – hulpmiddelen en aanpassingen – persoonlijk assistentiebudget
 • Vlaams Welzijnsverbond (www.vlaamswelzijnsverbond.be) Vereniging die voorzieningen uit de bijzondere jeugdbijstand, de gehandicaptenzorg, de gezinsondersteuning, de kinderopvang en het vrijwilligerswerk groepeert. Het Vlaams Welzijnsverbond werkt zowel op lokaal, provinciaal, Vlaams, nationaal als Europees niveau.
 • Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg (www.ppg.be) De pluralistische koepel van voorzieningen en diensten uit de Vlaamse gehandicaptenzorg.

Finland

Germany

Hungary

Hungarian websites

 • Ministry of National Resources State Secretariat for Education (www.kormany.hu) Read more about the Hungarian education system, legislation and policy,  upcoming events and grants.
 • Hungarian Institute For Educational Research and Development (www.ofi.hu) This governmental institute is engaged in research and development activities, aiming at improving the efficiency of public education. Read more about the education of SEN pupils and about recent research in its on-line knowledge centre.
 • Educational Authority (www.oh.gov.hu) This website is established by the Hungarian Government to perform administrative tasks. Its broad activities link to public, vocational and higher education such as the organisation of centralised written examinations, preceding entrance examinations of secondary schools, matriculations, as well as national educational competitions and official control.A list of registered experts can be found on this website, including a list of experts in the field of special needs education.
 • Public Education Information System (www.kir.hu) This website is used for data collection and sharing of information about the public education and public education institute. Different services are available for headmasters, teachers, supporting staff and parents. It provides the broadest data about the education system in Hungary. The lists of special schools and schools with integrated settings of the academic year 2007/2008 are made available, including a function to select data on the basis of SEN type.
 • EDUCATIO (www.educatio.hu) EDUCATIO was founded in 2000. The activities of the organisation have been expanded from that time. Nowadays the organisation is project-based and hosts development activities. Discover good practices and learn more about reference institutes and training in the “Szolgáltatói kosár”(Service cart), which is a collection of recent institutional, methodological, educational developments in schools.
 • Public Foundation for Equal Opportunities of Persons with Disabilities (www.fszk.hu) The Public Foundation for Equal Opportunities of Persons with Disabilities has nearly 10 years of experience in the implementation of professional programmes, aiming at widening the social acceptance of people with disabilities. It is founded by the Government of the Hungarian Republic and cooperates with special interest and professional groups for people with disabilities, with experts and institutions at home and abroad. Read more about the Hungarian Sign Language Programme Office or about the Accessibility Program Office. The Education Programme Office supports students studying in public and vocational education and their families, develops and implements programmes and offers trainings.

Professional sites

Schools, educational institutes

 • Gyermekek Háza (www.gyermekekhaza.hu) Read more about the daily work and the training programme of Gyermekek Háza, which was initiated in the academic year 1992/1993 and recognised by the UNESCO in their document on Integrated Education (1999).
 • Early Intervention Centre Budapest (www.koraifejleszto.hu) The Early Intervention Centre Budapest is a methodological centre for early intervention in Hungary. It contains a package of services for professionals and a package of services for children, carried out by a group of specialists (paediatrician, special teacher, physiotherapist, integration specialist) in a unique way.

Other sites

 • Sulinet (www.sulinet.hu) Read more about news, events and projects in the field of inclusive education, by clicking the “SNI”  link on the Sulinet website, which was initiated by Educatio.
 • www.sni.lap.hu Collection site of SEN links.

Ireland

 • www.education.ie – Department of Education & Science
 • www.fedvol.ie The National Federation of Voluntary Bodies Providing Services to People with Intellectual Disability – a national umbrella organisation for voluntary/non-statutory agencies who provide direct services to people with intellectual disability in Ireland.
 • www.nda.ie – The National Disability Authority (NDA) is the independent state body providing expert advice on disability policy and practice to the Minister, and promoting Universal Design in Ireland.
 • www.sess.ie Special Education Support Service. The role of the Special Education Support Service (SESS) is to enhance the quality of learning and teaching in relation to special educational provision. The service co-ordinates, develops and delivers a range of professional development initiatives and support structures
 • www.ncse.ie The National Council for Special Education (NCSE) was set up to improve the delivery of education services to persons with special educational needs arising from disabilities with particular emphasis on children.
 • The National Educational Psychological Service (NEPS) (www.education.ie) is a service of the Department of Education and Science. NEPS psychologists work with both primary and post-primary schools and they are concerned with learning, behaviour, social and emotional development. Each psychologist is assigned to a group of schools.
 • Inclusive Education Framework (www.ncse.ie) The Inclusive Education Framework is an interactive tool to be used by schools to assist schools plan, measure and improve how pupils with special educational needs are supported. This resource will help re-affirm good inclusive practices already in place in many schools and will guide other schools to develop good practice.

Netherlands

 • Balans Digitaal (www.balansdigitaal.nl) Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornis-sen bij  leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
 • Centre for Studies on Inclusive Education (www.csie.org)  Read more about inclusive education on the website of The Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE). This organisation is an independent centre, set up in 1982, actively supporting inclusive education as a human right of every child. Their activities include lobbying and campaigning, research, training, consultancy and dissemination of information.
 • Coalitie voor Inclusie / Stichting Inclusie (www.coalitievoorinclusie.nl)  Stichting Inclusie Nederland is in het voorjaar van 2008 opgericht om een inclusieve samenleving in Nederland te realiseren. De Coalitie voor Inclusie wordt door de Stichting Inclusie Nederland ondersteund
 • Collectief Inclusief (www.collectief-inclusief.nl) Collectief inclusief is een samenwerking tussen LBib (Landelijke beroepsvereniging interne begeleiders) en de 3 landelijke OSO (Opleidingen Speciale Onderwijszorg) organisaties: Windesheim Zwolle, Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht en Fontys OSO in Tilburg.
 • Handicap + Studie (www.handicap-studie.nl) Expertisecentrum voor onderwijs en handicap, stimuleert dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs.
 • Inclusief onderwijs (www.inclusiefonderwijs.nl/) Website van de Stichting Inclusief Onderwijs. De Stichting Inclusief Onderwijs  bestaat uit een groep ouders van kinderen met diverse (vaak ernstige) handicaps (motorisch, ontwikkeling en verstandelijke handicaps), ouders van kinderen zonder handicap, leerkrachten van reguliere scholen en professionals op het terrein van de zorg voor mensen met een handicap. Wat deze personen voornamelijk bindt is hun gemeenschappelijke interesse in kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle kinderen. Inclusief Onderwijs is daartoe een van de sleutels.
 • Inclusieve scholen (www.inclusievescholen.nl) Deze website is voor iedereen, die inclusief onderwijs een warm hart toedraagt.Het nodigt u uit hierover mee te denken.Het geeft uitgebreide informatie over inclusief onderwijs. Zo biedt het een kennisbank, een communicatieplatform en andere mogelijkheden om u te orienteren op inclusief onderwijs
 • Passend Onderwijs (www.passendonderwijs.nl) Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Geen kind tussen wal en schip dus. Wij informeren u hier over de mogelijkheden en kansen om dit te bereiken.
 • Perspectief (www.perspectief.org) Perspectief is een netwerkorganisatie die samen met mensen met een beperking werkt aan een goed leven voor iedereen. Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap
 • Samens (www.samens.nl) Ondersteuning bieden aan en samenwerken met eenzame mensen, mensen met een beperking, hun naasten en verder aan iedereen die het nodig heeft om een zo waardevol en leuk mogelijk leven te kunnen leiden. Dat is het doel van Stichting SaMENS omdat dit voor veel mensen niet vanzelfsprekend is
 • Speciaal onderwijs | Speciaal onderwijs | Inclusief onderwijs (speciaalonderwijs.kennisnet.nl/integratie) Met de komst van leerlinggebonden financiering maken ouders van een gehandicapt kind de keus voor een school voor speciaal onderwijs of een reguliere school met extra begeleiding, gefinancierd met De Rugzak. Op deze pagina verwijzingen rond de integratie van gehandicapte leerlingen in het reguliere onderwijs. Meer informatie over leerlinggebonden financiering vindt u onder ‘Wet- en regelgeving’ in de orthotheek.
 • Stichting Gewoon anders (www.gewoonanders.nl) Stichting Gewoon Anders is een stedelijk, clusteroverstijgend expertisecentrum voor speciale onderwijsondersteuning en onderwijs. Sinds 1997 begeleiden wij in Almere leerlingen met een handicap of stoornis in het kader van de regeling leerlinggebonden financiering, ook wel “de rugzak” genoemd. De belangrijkste pijlers van ons project zijn de keuzevrijheid van ouders en de mogelijkheid van integratie in het reguliere onderwijs.
 • Stichting Ieder Alles (www.iederalles.nl) Stichting IederAlles. Beeldvorming met de focus op een inclusieve samenleving: “niet onze zintuigen bedriegen ons, maar de oordelen die wij vellen over hetgeen wij gezien hebben”.
 • Stichting Ti Sento (www.stichtingtisento.nl) Stichting voor InclusiefOnderwijs voor kunderen met een auditieve beperking
 • Stichting de Toekomst (www.stichtingdetoekomst.nl) Stichting de Toekomst zet zich in voor Inclusie (mede initiatiefnemer van de Coalitie voor Inclusie) en Inclusief Onderwijs. De rechten en positie van mensen met een handicap zijn in Nederland kwetsbaar en waar mogelijk stellen wij daarin zaken aan de orde en bieden ondersteuning
 • VIM (www.vim-online.nl) De VIM richt zich op goed onderwijs voor alle kinderen met downsyndroom. De VIM richt zich specifiek op de praktijk rondom inclusie en integratie, door het verschaffen van informatie, door initiatieven te ontplooien op dit terrein, door bewaking van de regelgeving en de werking ervan in de praktijk. Verder wil de VIM een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die zich hiervoor inzetten.
 • Ziezon (www.ziezon.nl) Landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs. Sinds 2000 heeft Ziezon zich ontwikkeld tot een breed netwerk dat verder gaat dan de consulenten en coördinatoren. Diverse belangenorganisaties en experts in het veld van ziektebeelden zijn zich gaan verbinden met Ziezon.

Norway

 • Report from the Norwegian ministry of education and Research to UNESCO I 2008, “National Report of Norway to ICE 48 'All inclusive…? The development of education'”
 • http://www.vilbli.no/?Lan=3&Artikkel=016033&Side Documented Partial Competence and the Training Candidate System
  Documented partial competence is a competence that is lower than full vocational or university admissions certification. Documented partial competence may be planned or unplanned.

  If, for various reasons, a pupil does not achieve full vocational competence or university admissions certification after completion of the secondary education and training – for example, if the pupil quit along the way or fails in some subject – the pupil is issued a certificate of competence, certifying the competence that is achieved through the education and training. Later the pupil is allowed to continue the education and training, with a view to achieving full vocational competence or university admissions certification.

  If the pupil already knows at the start of upper secondary school that he/she may have difficulty achieving full vocational competence or university admissions certification, or discover this along the way, the school can help plan for an adapted educational course. Documented partial competence can be chosen as an objective in programmes for general studies and vocational education programmes.

Portugal

Slovenia

 • CENTERKONTURA (www.centerkontura.si) Since 1998 Centerkontura has been active in the field of vocational and professional rehabilitation for persons with lesser employment opportunities and those with special needs. In 1999 the company specialised as the agency for employing and consulting in the field of employing rehabilitation for persons with lesser employment opportunities and those with special needs.
 • MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS – DIRECTORATE FOR DISABLED (www.mddsz.gov.si) The directorate for disabled deals with matters concerning the position of disabled people, their integration into society, training and employment, and participation in employment programmes. The tasks of the directorate are geared towards development issues of care, training and employment, and other rights of people with disabilities, as well as status and other organisational issues in the area of disabilities.
 • MINISTRY OF EDUCATION AND SPORT (www.mss.gov.si)
 • SOŽITJE – THE SLOVENIAN ASSOCIATION FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES (www.zveza-sozitje.si) Sožitje Association is an independent, non-profit, non-party, voluntary organisation with social and humanitarian objectives that strives for the improvement of both collective and individual care of people with intellectual disabilities and their families. Their members, the Societies for Persons with Intellectual Disabilities, operate in the area of the Republic of Slovenia.
 • SONČEK – CEREBRAL PALSY ASSOCIATION OF SLOVENIA (www.zveza-soncek.si) SONČEK – the Cerebral Palsy Association of Slovenia is a non-profit, nongovernmental and non-political organisation for people with disabilities and their parents. The societies unite over 4.000 children, youth and adults with cerebral palsy and other disabilities, as well as their relatives, professionals and volunteers. As a national organisation, Sonček presents the associations common standpoints. It also coordinates negotiations concerning matters of common interest with other organisations of disabled people in the national umbrella organisation. Sonček advocates conditions that will ensure equal opportunities for all residents of Slovenia, regardless of their physical or intellectual abilities, for a life of their own vision in accordance with all other inhabitants.
 • ZAVOD ZARJA (www.zavod-zarja.si) Zarja is an organisation for care and rehabilitation of persons suffering from brain injuries. It provides services and preventive, educational and counselling programmes with the aim to re-integrate these persons back in society and to help them to improve the quality of their lives.
 • SPECIAL EDUCATION CENTER JANEZ LEVEC (www.zujl.si) The centre offers three officially recognised educational programmes, additional expert assistance through special arrangements of regular education programmes and a social security Programme of guidance, care and employment under special conditions. All these programmes, alongside the individual education plan designed especially for every individual pupil, aim to approach the pupil’s learning abilities, as the success of pupils in achieving their goals leads to an improved self-image and helps to make the transition into independent life and work more successful.
 • SPECIAL EDUCATION ASSOCIATION OF SLOVENIA (www.drustvo-defektologov.si) The special education association of Slovenia is a professional association which connects special educators and other professionals from the field of education and social welfare for persons with special needs.
 • INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (www.cpi.si) The Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training is the central Slovenian institution dealing with development, research and counselling in the field of vocational and technical education.  The Institute, in cooperation with EU institutions and accepted goals, aims to build a common European vocational education and training cyberspace for the field of both formal and informal education. The work is supported by the Government of the Republic of Slovenia as well as the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the Chamber of Craft of Slovenia.
 • THE NATIONAL EDUCATION INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA (www.zrss.si) At The National Education Institute new elements are planned, tested, developed and implemented together with the professional staff and heads of kindergartens, schools and other educational institutions. In co-operation with experts from different areas and from different countries along with the professional staff at educational institutions, it aims to continue with the further development of curriculum solutions, with the development of up-to-date forms of the organisation and performance of both teaching and learning, and with the education and training of professionals within the education system.
 • UNIVERSITY OF LJUBLJANA – FACULTY OF EDUCATION (www.pef.uni-lj.si) The Faculty of Education of the University of Ljubljana educates and trains teachers and other professional workers in the field of education. All kinds of professionals, from preschool and primary teachers to teachers who are specialists in teaching two subjects or subject areas in primary school, as well as in certain secondary schools are being trained here.

Other

EU websites

Project websites

 • Inclues (www.inclues.org ) Read more about Inclues, a Comenius network on Inclusive and cognitive education.
 • Daffodil (www.daffodilproject.org ) Read more about functional and dynamic assessment and coaching of children with special educational needs and their environments on the website of the Comenius project ‘Daffodil’.
 • The European Inclusion initiative (www.llpinclusion.eu) Read more about the European Inclusion initiative, which is working to ensure that the Lifelong Learning Programme is open and accessible to all.
 • EUCIS-LLL (www.eucis-lll.eu) Read more about the European Civil Society Platform on Lifelong Learning (EUCIS-LLL), which promotes European-wide cooperation among civil society organisations. It gathers 20 European networks active in education and training in order to build a citizen’s voice on lifelong learning issues and to propose concrete solutions based on the expertise, the competencies and the experience of its networks’ experts and practitioners.
 • Inclusive Education in Action (www.inclusive-education-in-action.org) Read more about ‘Inclusive Education in Action’ (IEA), a new inclusive education project, putting together a comprehensive collection of good practices from all regions of the world. It is a joint activity between UNESCO and the European Agency for Development in Special Needs Education.
 • ECEIS – Early Childhood Education in Inclusive Settings (www2.uni-siegen.de) Read more about ‘Early Childhood Education in Inclusive Settings’, a Comenius project which aims at supporting early educators who work in the field of inclusive education of children with special educational needs aged 3-6 years.

Other

 • UNESCO (www.unesco.org) Read more about inclusive education on the UNESCO’s website. Education is one of UNESCO’s principal fields of activities. Since its creation in 1945, the organisation has worked to improve education worldwide believing it to be key to social and economic development.
 • UNESCO (www.unesco.org) Learn more about the experience of the Kingdom of Saudi Arabia in Mainstreaming Students with Special Educational Needs in Public Schools.
 • Centre for Studies on Inclusive Education (www.csie.org.uk) Read more about inclusive education on the website of The Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE). This organisation is an independent centre, set up in 1982, actively supporting inclusive education as a human right of every child. Their activities include lobbying and campaigning, research, training, consultancy and dissemination of information.
 • Multi Me (www.multi-me.com) Find out more about an online software tool that can help anyone to communicate and plan their lives. Multi-me is especially useful for people who find other ways of communication less easy and need some support to help them live happily and achieve outcomes.
 • DOTCOM: the Disability Online Tool of the Commission (http://www.disability-europe.net/dotcom) Learn more about national laws, policies, strategies and initiatives regarding disability in the Member States of the European Union, its Candidate countries and other associated countries.